Waste Air & Gas Management 2018 Eng Рус
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

WAGM logoВажливі факти

Загальна сума необхідних інвестицій в галузь повітро- і газоочистки України оцінюється фахівцями в 28.6 млрд. доларів.

Угода про Асоціацію Україна - ЄС передбачає поетапну імплементацію європейського екологічного законодавства в Україні.

Згідно з Директивою 2010/75/ЄС про промислові викиди всі енергоустановки України потужністю понад 50 МВт (на сьогодні їх 147) повинні істотно (в десятки разів) скоротити викиди діоксиду сірки, оксиду азоту та пилу.

Національний план скорочення викидів в енергетиці України, який зараз обговорюється в уряді, передбачає поетапну модернізацію існуючих енергоблоків, зокрема застосування технологій мокрої і напівсухої десульфуризації, тканинної фільтрації, селективного некаталітичного і каталітичного відновлення. Вартість даної програми становить 2.6 млрд. дол.

У будівництво нових енергоблоків, які повністю відповідають європейському екологічному законодавству, згідно національного плану передбачено інвестувати 21 млрд дол.

Національний план скорочення викидів в гірничо-металургійному комплексі України передбачає реконструкцію пилогазоочистки підприємств на суму близько 5 млрд. доларів.

Тематика:

- Системи екологічного моніторингу, прилади аналізу, контролю та обліку викидів в атмосферу
- Обладнання та технології для хімічної, електромеханічної, каталітичної і біологічної очистки муніципальних та промислових викидів
- Устаткування для промислової газоочистки та аспірації повітря
- Системи пилоподавлення, безпилового відвантаження сипучих матеріалів і транспортування уловлених матеріалів
- Устаткування вентиляційного та кліматичного обладнання, системи димовидалення
- Автоматизація управління процесами газоочистки та аспірації
- Фільтрувальні матеріали
- Аудит, проектування та інжиніринг устаткування промислової газоочистки, аспірації повітря та пилевидалення
- Контроль запаху

Спеціалізовані семінари:

  • Пилогазоочистка та аспірація повітря на підприємствах паливно-енергетичного комплексу
  • Пилогазоочистка та аспірація повітря на підприємствах гірничо-металургійного комплексу
  • Пилогазоочистка та аспірація повітря на підприємствах цементної промисловості та виробництва будівельних матеріалів
  • Пилогазоочистка та аспірація повітря на підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості

Учасники:

- постачальники обладнання, матеріалів, послуг і технологій для моніторингу якості повітря, очищення промислових і муніципальних викидів, промислової пилогазоочистки, пиловидалення, контролю запаху комунальні та приватні підприємства паливно-енергетичного комплексу
-
підприємства гірничо-металургійного комплексу
- підприємства цементної галузі, асфальтобетонні заводи, виробники будівельних матеріалів
-
елеватори, зернові термінали, порти
- деревообробні та меблеві підприємства
- фармацевтична промисловість і медицина
- харчова промисловість
- оператори сміттєспалювальних установок та комплексів з утилізації небезпечних відходів
- державні та місцеві органи влади
- банки, інвестиційні компанії, фінансові організації
- проектні, інжинірингові, консалтингові, юридичні компанії
-
наукові та освітні установи