ДІЛОВА ПРОГРАМА ВИСТАВКИ

27 ЛИСТОПАДА, ВІВТОРОК
Зал «Гранд Хол», 1 поверх

10:00 – 11
:00 Панельна дискусія «Впровадження екологічних директив ЄС - питання національної безпеки України»

Питання дискусії:

- Нормативи на викиди (згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 27.06.2006 № 309) - це необхідний компроміс або порушення зобов'язань України щодо імплементації екологічних норм ЄС?
- Механізм встановлення Санітарних Зон не працює ефективно, чи можна його реформувати?
- Як відсутність єдиної державної стратегії в області моніторингу викидів забруднюючих речовин впливає на регіональні програми контролю забруднення?
- Чи призведе підвищення податку на викиди до поліпшення екологічної ситуації в Україні?
- Взаємодія держави і бізнесу в області захисту навколишнього середовища - війна чи партнерство?

Учасники:

 • Подоляк Ігор Павлович, В. о. начальника відділу атмосферного повітря та екологічного аудиту Управління з питань оцінки впливу на навколишнє середовище та дозвільно-ліцензійної діяльності Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності, Міністерство екології та природних ресурсів України
 • Ткалич Анна Іванівна, Заступник Директора департаменту екології та природних ресурсів, Київська ОДА
 • Стрілець Руслан Олександрович, Директор Департаменту екології та природних ресурсів, Дніпропетровська ОДА
 • Глєбов Андрій Борисович, Директор науково-виробничого інституту вимірювань складу, властивостей та кількості речовин і матеріалів та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки (Інститут № 2), кандидат технічних наук, ДП Укрметртестстандарт
 • Турос Олена Ігорівна, Заступник директора з науково-практичної роботи, завідувач лабораторії якості повітря, Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України
 • Головчук Юлія Анатоліївна, Начальник відділу екології, ХайдельбергЦемент Україна
 • Омельчук Світлана Анатоліївна, Начальник відділу державної санітарно-епідеміологічної експертизи Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, Держпродспоживслужба України
 • Вербіцька Ірина Юріївна, Керівник Департаменту з екологічної безпеки Дирекції з генерації електроенергії, ДТЕК
 • ·       Черняк Ігор Анатолійович, Директор з охорони праці, промислової та техногенної безпеки, Запоріжсталь


11:10 – 12:30 Сесія 1. Очистка викидів в атмосферу: реформи законодавства, поточний стан в регіонах та інвестиційний клімат

 • «Медико-екологічні аспекти регулювання якості повітря: виклики та інструменти»
  Турос Олена Ігорівна, Заступник директора з науково-практичної роботи, завідувач лабораторії якості повітря, Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України
 • «Законодавчі, фінансові та політичні проблеми виконання підприємствами ПЕК України міжнародних екологічних зобов'язань України»
  Вербіцька Ірина Юріївна, Керівник Департаменту з екологічної безпеки Дирекції з генерації електроенергії, ДТЕК
 • «Деякі проблеми імплементації європейських директив в існуюче українське законодавство»
  Головчук Юлія Анатоліївна, Начальник відділу екології, ХайдельбергЦемент Україна
 • «Інвестування екологічних проектів на коксохімічних підприємствах України»
  Старовойт Анатолій Григорович, Генеральний директор, УНПА УКРКОКС

 • «Поточний стан і шляхи вирішення очищення викидів в атмосферу. Впровадження технологій зниження утворення оксидів азоту при спалюванні природного газу в потужних котлах»
  Сміхула Анатолій Володимирович, к.т.н. Заступник директора з наукової роботи, Інститут газу НАН України
 • «Проблематика отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря. Досвід розробників»
  Шершевський Сергій Анатолійович, Комерційний директор, SEC Ecology, Україна
 • «Чисте повітря в школи: технологія карбонізації та використання альтернативного палива для замкнутого циклу утилізації ТПВ та екологічно чистої роботи муніципальних котелень»
  Браверман В'ячеслав Якович, Генеральний директор, Відновлювальні ресурси, Україна

12:40 – 14:10 Сесія 2. Системи екологічного моніторингу, прилади аналізу, обліку викидів в атмосферу, контролю запаху та якості повітря

 • «Рішення ECM GROUP з контролю викидів від стаціонарних джерел та моніторингу навколишнього повітря населених пунктів. Бюджетні рішення щодо визначення місць встановлення стаціонарних постів моніторингу навколишнього повітря»
  Ходирєв Олександр Олександрович, Директор, ЕСМ УКРАЇНА
 • «"Комплексний підхід": моніторинг вмісту часток пилу в навколишньому повітрі»
  Enrico Bompadre, Генеральний директор, Fai Instruments, Італія
 • «Огляд європейських стандартів безперервного моніторингу викидів»
  Ryan Goater, Експорт менеджер - Європа, ENVEA-PCME, Великобританія
 • «Комплектні системи для безперервного вимірювання викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел та контролю атмосферного повітря»
  Дорохов Василь Миколайович, Начальник відділу аналітичних систем, Екніс-Україна
 • «Безкомпромісне застосування систем безперервного контролю викидів для частинок пилу і газоподібних забруднюючих речовин»
  Holger Neumann, Менеджер з розвитку бізнесу, SICK, Німеччина
 • «Рішення SIEMENS для екологічного моніторингу викидів»
  Васильєв Петро Олександрович, Керівник відділу КВП Департаменту «Автоматизація промисловості, безперервні процеси та приводи», Сіменс Україна
 • «Автоматизована система екологічного контролю та моніторингу атмосферного повітря»
  Сорока Юрій Миколайович, Директор, Центр радіоекологічного моніторингу, Україна

14:20 – 15:40 Сесія 3. Обладнання та технології для хімічної, електромеханічної, каталітичної та біологічної очистки муніципальних та промислових викидів

 • «Системи біоочистки муніципальних і промислових викидів»
  Davide Messana, Менеджер розвитку міжнародного бізнесу, Dekonta, Чеська Республіка
 • «Шведська компанія KraftPowercon - ваш надійний партнер по забезпеченню електропостачання електричних фільтрів для газоочистки»
  Mikhail Brandt, Керівник продажів, KraftPowercon, Швеція
 • «Екологія підприємств ГМК»
  Семірягін Сергій Володимирович, Заступник генерального директора, БМЗ-Прогрес та Дніпроенергосталь, Україна
 • «Малозатратна безвідходна інтегрована пилесероочістка димових газів»
  Мягков Юрій Петрович, Технічний директор, Консорціум Енергомашекологія
  Долгополов Володимир Миколайович, Директор, Інститут «АкадемРесурсоЕнергоПроект», Україна
 • «Технологія зниження шкідливих викидів, економії важкого палива для промислових об'єктів: ТЕС, НПЗ, котли, печі, нафтові термінали і порти»
  Рубан Андрій Віталійович, ФОП, Засновник, Гомогенізатор і технологія TRGA, Україна

15:50 – 17:15 Сесія 4. Пилогазоочистка та аспірація повітря на промислових підприємствах паливно-енергетичного комплексу; гірничо-металургійного комплексу; цементної промисловості та виробництва будматеріалів; хімічної та нафтохімічної промисловості

 • «Досвід застосування матеріалів BWF Envirotec в рукавних фільтрах вугільних електростанцій»
  Денис Кузнєцов, Представник компанії, BWF Envirotec, Німеччина
 • «Вирішення питань забруднення навколишнього середовища, або скупий платить тричі»
  Кушніренко Олександр Володимирович, Головний інженер, Фабрика рукавних фільтрів, Україна
 • «Промислова аспірація в різних технологічних процесах»
  Вікторас Пранявічус, Генеральний директор, Sortus, Литва
 • «centrotherm clean solutions - технології використання скруберів для відпрацьованих газів»
  Rolf Kneer, Генеральний директор, centrotherm clean solutions, Німеччина
 • Презентація Redecam Dry Scrubber (RDS) технології зменшення викидів SOx
  Valtchan Nedialkov, Менеджер з продажів і Розвитку Бізнесу, Redecam, Італія
  Stephane Crevecoeur, Менеджер ринку очищення димових газів і хімікатів, Carmeuse,
  Бельгія
 • «Очищення димових і технологічних газів у центробіжних фільтрах»
  Плашіхін Сергій Володимирович, Технічний експерт - Центр ресурсоефективного і Чистого Виробництва, Керівник проектів з пило-газоочистки - Інститут промислової екології, Україна

17:30 – 18:30 Сесія 5. Сучасні фільтрувальні матеріали і рішення для газоочистки, аспірації повітря і пилевидалення

 • «Ефективність використання високотемпературних фільтрувальних матеріалів в аспіраційних процесах»
  Кушніренко Олександр Володимирович, Головний інженер, Фабрика рукавних фільтрів, Україна
 • «Сучасні способи виробництва фільрувальних елементів»
  Ганжа Григорій Олександрович, Технічний директор, Гармонія-Технофільтр, Україна
 • «Застосування магнітно-імпульсних установок ІМ для очищення від налиплого пилу стінок бункерів і циклонів, а також рукавів рукавних і електродів електричних фільтрів в системах газоочистки»
  Матвієнко Олег Володимирович, Директор, МІТЕК, Україна

18:30 – 20:30 Фуршет для Експонентів та запрошених осіб28 ЛИСТОПАДА, СЕРЕДА

Зал «Гранд Хол», 1 поверх

10:00 – 11:30 Семінар: «Актуальні зміни в Дніпропетровській області з моніторингу промислових і муніципальних  викидів в атмосферу»

Організатор:
Дніпропетровська обласна адміністрація, Департамент екології

Модератор:
Стрілець Руслан Олександрович, Директор департаменту екології Дніпропетровської ОДА

 • «Досягнення на шляху до зниження техногенного навантаження»
  Стрілець Руслан Олександрович, Директор департаменту екології, Дніпропетровська ОДА
 • «Розвиток системи екологічного моніторингу атмосферного повітря та промислових викидів на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"»
  Максименко Ліана Григорівна, Директор департаменту з охорони навколишнього середовища, АрселорМіттал Кривий Ріг
 • ·       «Заходи щодо екологічної модернізації ХайдельбергЦемент в рамках Дніпропетровської обласної комплексної програми»
  Головчук Юлія Анатоліївна, Начальник відділу екології, ХайдельбергЦемент Україна

 • «Моніторинг довкілля. Пілотний проект Дніпропетровської області»
  Ангурець Олексій Володимирович, Депутат, Дніпропетровська обласна рада
 • «Впровадження системи моніторингу в Дніпропетровській області. Перший етап»
  Сідєков Андрій Кабдугалійович, Директор, КП Центр екологічного моніторингу Дніпропетровської обласної ради

11:45 – 13:45 Практикум: Публічно-приватне партнерство: кейс «Проекти у сфері екології та енергетики» 

Організатор:
Фонд
розвитку публічно-приватного партнерства (lifeorg.com.ua)
Юридична компанія ILF (ilf-ua.com)

Модератор:
Козін Сергій Васильович, Голова Правління фонду розвитку публічно-приватного партнерства, Експерт-консультант з питань державно-приватного партнерства в Україні

Спікери практикуму:

 • Козін Сергій Васильович, Голова Правління фонду розвитку публічно-приватного партнерства, Експерт-консультант з питань державно-приватного партнерства в Україні 
 • Селіванова Ірина, радник ЮК ILF, Кандидат юридичних наук, Член міжнародної асоціації Господарського права. сертифікати: Thames Valley University (London), University of Delaware (USA)
 • Бондарчук Іван, старший юрист ЮК ILF, сертифікати: Energy and Environmental Law LLM, Tulane University Law School (USA),спеціалізація: енергетичне право, адміністративне право, ДПП

Теми практикуму:

- Що таке державно-приватне партнерство і перспектива його застосування
- Як залучити додаткові фінанси в проект?
- Перешкоди та проблеми на шляху реалізації проектів на основі державно-приватного партнерства
- Приклади застосування

14:00 - 15:00 Семінар: «Сучасні технології газоочистки в енергетиці та промисловості. Вимоги Директив ЄС та Національного плану скорочення викидів. Шляхи реалізації»

Спікери семінару:

 • Мягков Юрій Петрович, Технічний директор, Консорціум Енергомашекологія
 • Долгополов Володимир Миколайович, Директор, Інститут «АкадемРесурсоЕнергоПроект»

Теми семінару:
- Комплексність підходу при виборі пилеочистки
- Сучасний рівень техніки в області газоочистки, «найкращі доступні технології», тенденції розвитку
- Критерії вибору технологій і систем газоочистки для виконання вимог Національного Плану (по пилу, SO2, NOx) і майбутніх нормативів по викидах (VOC, PM2,5, PCDD/F і важких металів) в атмосферу і на відвали
- Ресурсне забезпечення газоочисток - проблеми і доступні рішення
- Медичні аспекти наднормативних викидів токсичних речовин
- Економіка пилогазоочистки

15:15 - 17:00 Семінар: «Роль громадськості в створенні ринку екорішень»

 • «Роль громадськості в покращенні стану навколишнього середовища»
  Яна Басиста, Засновник та керівник проекту інтерактивної онлайн карти джерел забруднення навколишнього середовища в Україні Detox Ukraine (м.Дніпро)
 • «Перший в Україні екологічний чат-бот SaveEcoBot»
  Павло Ткаченко, Член ініціативної групи Save Dnipro, Cпіврозробник SaveEcoBot (м.Дніпро)
 • «Розвиток мережі громадського екомоніторингу в контексті Smart City»
  Олександр Сергійович Карпенко, Координатор напрямку Smart Environment ініціативи Kyiv Smart City (м.Київ)
 • «Екорішення в сфері якості води та повітря»
  Денис Павлович Савицький, Директор лабораторії Public Lab (м.Київ)
 • «Проект "Відкрите довкілля" як спосіб оприлюднення даних екологічного моніторингу»
  Леся Шевченко, Президент Фундації «Відкрите суспільство»

  Михайло Кольцов, Асистент-координатор з IT рішень Фундації «Відкрите суспільство» (м.Київ)
 • «Роль втілення директиви ЄС 75 у зменшенні промислового забруднення повітря»
  Харчилава Тамара Гурамовна, Координаторка по роботі з місцевими громадами, Центр екологічних ініціатив «Екодія» (м.Київ)

Матвієнко Олег Володимирович, Директор, МІТЕКУкраїна